Tips voor een winnende inschrijving

Tips voor een winnende inschrijving

Je bent bezig met een aanbesteding voor een bedrijf en wilt een winnende inschrijving binnen halen. Hoe ga je te werk?

Weet wat je klant wilt

Voorafgaand aan de publicatie van de aanbesteding van je klant is het een goed idee om alvast vragen te stellen over de doelstellingen die je klant wilt behalen, zo kan je een goede oplossing bedenken voor je klant.
Bespreek hierna de oplossing met je klant en leg goed uit hoe je hier op bent gekomen.
Heb het met de klant ook over de volgende onderwerpen:

  • Welk doel heeft de klant met de aanbesteding?
  • Welke eisen heeft de klant aan inschrijvers?
  • Is de klant tevreden over de huidige oplossing?
  • Welke stakeholders zijn er en in hoeverre zijn ze betrokken?

 

Het beoordelingskader moet duidelijk zijn

Het moet duidelijk zijn hoe, door wie en waarop een inschrijving beoordeelt wordt. Alleen zo kan je ook meteen uitsluiten welke inschrijvingen winnend kunnen zijn voor jouw klant.

 

De klantvraag goed beantwoorden

Hoe geef je bij de klant aan dat jouw oplossing de beste is? Begin met een goede structuur, onderbouwing en stijl.

De structuur is belangrijk zodat je overzicht houd in welke vragen de klant stelt en jouw antwoord daarop. Zo begin je met de hoofdvraag en ga je daarna verder op de deelvragen. Werk hierbij bijvoorbeeld met sub-kopjes en bulletpoints.

Zorg daarnaast ook voor een goede onderbouwing. Maak hiervan een lopend verhaal zodat de klant dit goed door kan lezen. Verwerk hierin ook jouw voorgaande behaalde resultaten bij vergelijkbare situaties zodat de klant zich hierbij kan relateren.

Als laatste moet je focus ook liggen op je stijl. Zorg dat er absoluut geen spelfouten in staan en dat je grammatica goed is. Om de klant jouw inschrijving prettig te laten lezen is het belangrijk dat je varieert tussen lange en korte zinnen en lopende zinnen schrijft die aansluiten op de “tone-of-voice” van de klant.

Heb je zelf een tendermanager nodig? Kijk dan bijvoorbeeld naar tendermanagement door Roger.