Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

Veel bedrijven laten zich ISO 9001 certificeren, omdat dit zorgt voor meer vertrouwen in organisaties. Om te voldoen aan ISO 9001 normen, moet er binnen het bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet zijn. We vertellen je in dit artikel meer over wat dat precies inhoudt. 

Wat is kwaliteitsmanagement? 

Kwaliteitsmanagement is een tak van het management en helpt je bij het verhogen van de kwaliteit van de organisatie. Er wordt niet alleen gekeken naar het optimaliseren van een product of dienst, maar ook naar de organisatie in het algemeen. Er zijn verschillende modellen, instrumenten en systemen waarin kwaliteit centraal staat. Een methode die vaak gebruikt wordt om aan te tonen dat een bedrijf beschikt over een goed kwaliteitsmanagementsysteem is de ISO 9001 certificering. Daarmee kun je aantonen dat je bedrijf bezig is met kwaliteitsmanagement en dit zorgt ervoor dat klanten, leveranciers en medewerkers meer vertrouwen in je bedrijf zullen hebben. 

Efficiëntie verhogen

Uiteindelijk streeft elke organisatie naar efficiëntie, zodat winstdoelen behaald kunnen worden en de continuïteit binnen de organisatie gewaarborgd wordt. Door een kwaliteitsmanagementsysteem zijn alle processen binnen een bedrijf inzichtelijk, waardoor de knelpunten ook snel opgemerkt en aangepakt kunnen worden. Hierdoor blijven processen binnen het bedrijf geoptimaliseerd en functioneert alles en iedereen zo efficiënt mogelijk. 

Aantoonbaarheid 

Het komt steeds vaker voor dat nieuwe klanten vragen naar een bewijs dat jij een betrouwbare leverancier bent. Bestaande klanten weten dit natuurlijk, maar voor nieuwe klanten kan een ISO 9001 certificaat de doorslag geven tijdens de zoektocht naar een goede leverancier. Als jij kunt aantonen dat je producten en/of dienst levert met goede kwaliteit, volgens externe richtlijnen en wet- en regelgeving, bevordert dit het vertrouwen van (potentiële) klanten in jouw bedrijf. Uiteindelijk zal een ISO 9001 certificering je dus veel meer opleveren dan alleen een certificaat. 

Jouw bedrijf verbeteren met behulp van een kwaliteitsmanagementsysteem

Wil jij de bedrijfsprocessen van jouw organisatie in kaart brengen en verbeteren om zo de efficiëntie van de organisatie te verbeteren? Investeer dan zeker in een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem!